שמור לידים חדשים מרב מסר כאנשי קשר באינסייטלי

בכל פעם שמתעניין חדש נרשם לרשימת התפוצה שלכם ברב מסר, אתם מתחילים לנהל איתו מערכת יחסים שמובילה למכירה. על מנת לעקוב אחר המתעניין ולוודא שתהליך המכירה לא נופל בין הכסאות - יש לנהל אותו במערכת ניהול קשרי לקוחות. עד היום, משתמשי אינסייטלי היו צריכים להעביר את הלידים שלהם מרב מסר לאינסייטלי בצורה ידנית ולאבד לידים. בלחיצה על הכפתור הכתום תיצרו חיבור, שמעביר אוטומטית מתעניינים מרשימת התפוצה שלכם לאינסייטלי.

שמור לידים חדשים מרב מסר כאנשי קשר באינסייטלי
Responder (רב מסר) integration logo

Responder (רב מסר) is a leading Israeli email autoresponder platform, and is only in Hebrew. Capture leads, segment them to lists based on interest and action - and keep in touch with them via newsletters and segmented offers.

Insightly integration logo

Insightly is a CRM and project management app that helps small to medium businesses manage contacts, track relationships, monitor sales pipeline, organize projects and more. It keeps all your critical business info on all your devices, so your company sells more and satisfies customers better.

What Is Zapier?

Get Help